HUAWEI GSM ETS3125i Sim Card phone

KSh 5,500.00 KSh 4,800.00 + VAT

Buy GSM HUAWEI ETS3125i Sim Card phone from Hubtechshop, Nairobi Kenya