50pair krone MDF box telephone, discase

KSh 5,000.00 KSh 4,500.00

Buy 50pair krone MDF box telephone from Hubtechshop, Nairobi Kenya.